Pit Tracking System

Pit Tracking System

NTSS Pit Tracking System är ett helautomatiskt system som administrerar depåbesök och säkerställer full kontroll på att förarbyten sker i rätt tid. I de allra flesta fall är stinterna i långlopp tidsreglerade för att förarbyten skall ske både rättvist och säkert. Dessutom kan man övervaka längden på depåstopp i de fall minitider för stoppen tillämpas. Systemet loggar körtider, hur många förarbyten som gjorts, att de gjorts i rätt tid, vem som kör vilken stint, längd på respektive depåstopp, underskridna minimitider för depåstopp etc. 

Räckvidd mellan CCU (centralenhet) och respektive RFID-läsare är upp till 175 meter med standardantenn och ca 300 med förstärkarantenn vid fri sikt mellan enheterna. Systemet drivs med 12 eller 230 volt. 

Ladda ner manualen nedan för detaljerad information samt placeringsguiden för tips på hur man sätter upp systemet på de större svenska banorna.

Systemet levereras komplett med mjukvara (finns för både Windows och Mac), självhäftande RFID-taggar, RFID-läsare samt i förekommande fall en CCU-enhet.


  1. Grundpaket med mjukvara, två RFID-läsare och 50 RFID-taggar (förutsätter wifi vid depåinfart & depåutfart), från 18 830 kr
  2. Om wifi saknas vid depåin- respektive utfart behövs en CCU-enhet, från 5 990 kr

Tillbehör

  • Extra RFID-taggar 50 stycken 300 kr
  • Stativ för RFID-läsare vid mobil användning 850 kr/st
  • Portabel solpanel 100 W 2 200 kr/st
  • Batteri 12 volt 30 Ah gel 1 249 kr/st

Moms tillkommer på samtliga priser